Department Store ไทยจะเดินหน้าอย่างไรในยุคนี้?

#วิเคราะห์ห้างเล่นๆ ใครที่ทันยุคที่ตึกใหญ่สำหรับให้เราไปซื้อของนั้น มีแต่ตึกที่ข้างในเป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (ร้านใหญ่ร้านเดียวมีหลายแผนก) ทั้งตึก แสดงว่าไม่เด็กแล้วนะครับ! ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการที่คนไทยเรียกสถานที่สำหรับไปซื้อของว่า #ห้างสรรพสินค้า กันติดปากจนถึงทุกวันนี้ โดยที่ไม่สนว่าข้างในนั้นจะเป็นแบบดีพาร์ทเมนท์สโตร์ หรือพลาซ่า (หลายร้านมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียว) ก็เพราะราชบัณฑิตฯดันไปแปลคำว่า Department Store เป็นไทยว่า ห้างสรรพสินค้า ซึ่งคำนี้ความหมายมันกว้างการความหมายของ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และสื่อถึงการเป็นประเภทของสถานที่ มากกว่าจะสื่อว่าเป็นแค่รูปแบบสถานที่ค้าปลีกประเภทดีพาร์ทเมนท์สโตร์ มิหนำซ้ำดันไปแปลคำว่า Shopping Center/Mall ว่า #ศูนย์การค้า (ซึ่งความหมายของช้อปปิ้งมอลล์ก็คือ สถานที่จับจ่ายขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกหลายประเภทอยู่รวมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีดีพาร์ทเมนท์สโตร์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลัก) ซึ่งคำว่าศูนย์การค้านี่ความหมายโดยรูปของมันกว้างยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าซะอีก และไม่สื่อถึงการเป็นสถานที่ (ไม่ควรเอามาใช้เรียกประเภทของสถานที่) ผลก็คือทุกวันนี้คนไทยเรียกสถานที่สำหรับไปซื้อของว่า ห้างสรรพสินค้า โดยไม่สนว่าในตึกนั้นจะเป็น Department Store หรือ Shopping Center และไม่มีใครเรียกสถานที่นี้ว่า ศูนย์การค้า เลย แม้ว่าเจ้าของสถานที่จะพยายามเรียกตัวเองว่าศูนย์การค้าออกสื่อแค่ไหนก็ไม่มีใครเรียกตาม จนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเพราะคนไทยชินกับการเรียกตึกที่ไปซื้อของว่าห้างสรรพสินค้า แม้ว่าปัจจุบันตึกนั้นมันจะเปลี่ยนรูปแบบค้าปลีกเป็นแบบช้อปปิ้งมอลล์กันหมดแล้ว (เหลือแค่ 6 แห่งที่ยังเป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์ทั้งตึก)…

read more