รวมอัตราและเงื่อนไขค่าจอดรถห้างทั่วกรุงเทพฯ

Mall Titleจอดฟรีเงื่อนไขและอัตราค่าจอดพิกัดห้าง
@Oasis Samakkeeจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.885677,100.522784
@Park Petchkasem 81จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.691275,100.341439
@Park Ramindra 109จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.835742,100.696100
@Park Sukhumvit 101/1จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.685096,100.628578
@Park Town in Townจอดฟรี 20 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿100 ขึ้นไป 3 ชม.ค่าจอด ฿10http://maps.google.com/?q=13.774139,100.611019
101 True Digital Parkจอดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50ชม.ที่ 7 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100หลังตี 5 ชม.ละ ฿500Stamp ฿300 จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.686482,100.611037
Airlink Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.736621,100.745590
Amarin Plazaจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp Food Court, Cafe 2 ชม.฿10Stamp สำนักงาน ร้านค้า 3 ชม.฿10Stamp ร้านอาหาร ฟิตเนส ฯลฯ 4 ชม.฿10http://maps.google.com/?q=13.744003,100.541389
Amoriniจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8138366,100.6856621
Aryuจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.755724,100.797296
Asawann Samsenจอดฟรี 30 นาทีถัดไป 3 ชม.แรก ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp ฿500 จอดฟรี 2 ชม.Stamp ฿1,000 จอดฟรี 3 ชม.Stamp ฿5,000 จอดฟรี 4 ชม.Stamp ฿10,000 จอดฟรี 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.790410,100.514879
Asiatique The Riverfrontจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30 / ชม.ถัดไปอีก ฿40ชม.ที่ 3 เป็นต้นไปชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿1000 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.704360,100.502942
Att U Park Bangnaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.632427,100.715226
Baan & Beyond Ratchapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.804730,100.449415
Bangsue Junctionจอดฟรี 1 ชม.จ.-พฤ.1 ชม.แรกฟรี2-6 ชม. ฿406 ชม.ขึ้นไป ฿60ศ.-อา1 ชม.แรก ฿202 ชม. ฿403 ชม. ฿804 ชม. ฿1005-7 ชม. ฿1207 ชม.ขึ้นไป ฿200http://maps.google.com/?q=13.798668,100.548153
BB Market Parkจอดฟรี 15 นาที3 ชม.แรก ฿10ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.875147,100.409209
Bee Hive Lifestyle Mallจอดฟรี 1 ชม.฿20=2 ชม. ฿30=3 ชม. ฿40=4 ชม. ฿100=5 ชม. ฿140=6 ชม. ฿160=7 ชม. ฿190=8 ชม. ฿500= 8 ชม.ขึ้นไปใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ขึ้นไป ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿1000 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.9106282,100.5373343
Big C Bangbonจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.67907,100.43597
Big C Bangnaจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฿500-2,000 ฟรี 5-8 ชม.http://maps.google.com/?q=13.6688620,100.6357340
Big C Bangpakokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6830606,100.4927292
Big C Bangpliจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6037870,100.7080070
Big C Chaengwattanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.894287,100.559672
Big C Dao Kanongจอดฟรี 3 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20Stamp ฿500 จอดฟรี 5 ชม.Stamp ฿2,000 จอดฟรี 9 ชม.http://maps.google.com/?q=13.699070,100.482432
Big C Don Muengจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿2,000 ฟรีอีก 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.8909920,100.6062960
Big C Extra Bangyaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8808335,100.4082245
Big C Extra Onnutจอดฟรี 3 ชม.ชม.ที่ 4 ฿20, ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.7093609,100.6011176
Big C Extra Rama 4จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿2000 ฟรีอีก 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.718978,100.569029
Big C Extra Ramindraจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.861082,100.618438
Big C Extra Sukkaphiban 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7686642,100.6561836
Big C Extra+HomePro Chaengwattanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.905779,100.515106
Big C Extra+HomePro Ladpraoจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿500 ฟรี 5 ชมใบเสร็จ ฿2,000 ฟรี 9 ชมhttp://maps.google.com/?q=13.8094916,100.5677832
Big C Extra+HomePro Petchkasemจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.708742,100.366782
Big C Extra+HomePro Ratchadapisekจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿2000 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.7675439,100.5690661
Big C Foodplace Sukhaphiban 5จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.888420,100.654900
Big C Issaraphapจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.732684,100.492716
Big C Kalapraphuekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.694446,100.437697
Big C Klong 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=14.032718,100.663169
Big C Lamlookka 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.933859,100.682133
Big C Lamlookka Klong 5จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.9346340,100.7142950
Big C Market Suanluangจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.686565,100.668323
Big C Nongjokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.855226,100.854728
Big C Ormyaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.707142,100.281191
Big C Rama 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6614690,100.4405480
Big C Rangsitn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.9596319,100.6201477
Big C Rangsit Klong 6จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=14.025841,100.743341
Big C Ratchaburanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6834740,100.5001550
Big C Ratchadamriจอดฟรี 1 ชม.จ.-ศ. ฟรี 1 ชม. ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฟรีอีก 2 ชม.ส.-อา. จอดฟรีhttp://maps.google.com/?q=13.7471680,100.5412710
Big C Rattanatibetจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.860653,100.503477
Big C Romklaoจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.810365,100.736977
Big C Samrongจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.638587,100.593647
Big C Samutprakranจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.5843280,100.6070220
Big C Saphankwaiจอดฟรี 1 ชม.Stamp เท่าไรก็ได้ฟรี 1 ชม.Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.Stamp ฿300 จอดฟรี 3 ชม.Stamp ฿500 จอดฟรี 5 ชม.3 ชม.แรก ฿10ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.7912980,100.5495600
Big C Srinakarinจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.648944,100.640721
Big C Sukkaphiban 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8075510,100.7263950
Big C Suksawatจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6538050,100.5223810
Big C Suwinthawongจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.813211,100.7179498
Big C Tiwanonจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8450010,100.5105510
Big C+HomePro Bangyaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8800540,100.4103450
Bizzoจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿60Stamp จอดฟรีฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.670693,100.636058
Boonthavorn Design Village Phutthamonthonจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.786414,100.372590
Canopyจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.672758,100.423944
CDC Crystal Design Centerจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.803611,100.618297
Center Oneจอดฟรี 20 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿40Stamp 3 ชม.แรก ฿20จากนั้นชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.764157,100.539396
Centerpoint of Siam Squaren/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.744629,100.533159
Central Bangnaจอดฟรี 6 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 8 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.669361,100.634401
Central Chaengwattanaจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.90372,100.528089
Central Chidlomจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30, ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿500 หลัง 2 ชม.ที่ฟรี ชม.ละ ฿20, ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿3,000 ฟรีอีก 6 ชม.หลัง 5 ทุ่ม ชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.744268,100.544380
Central EastVilleจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.803783,100.613937
Central Embassyจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿60ใบเสร็จ ฿800 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 หรือดูหนัง ฟรีอีก 4 ชม.ใบเสร็จ ฿6000 ฟรีอีก 6 ชม.ค้างคืน ชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.744011,100.546552
Central Lardpraoจอดฟรี 1 ชม.3 ชม.แรก ฿204 ชม.แรก ฿40ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿2000 หรือดูหนัง 2 ที่นั่ง ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿4000 ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿7000 ฟรีอีก 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.8164441,100.5611276
Central Mahachaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.572954,100.289183
Central Pinklaoจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.777713,100.476258
Central Rama 2จอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.663803,100.439134
Central Rama 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.697978,100.537346
Central Rama 9จอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฿500 ฟรี 4 ชม.Stamp ฿1,500 ฟรี 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.758418,100.566241
Central Ramindraจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.871955,100.601682
Central Rattanathibetจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.864955,100.497061
Central Salayaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.787277,100.276267
Central Villageจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.638581,100.743410
Central WestGateจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.876945,100.411480
centralwOrldจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.746705,100.539205
Century Sukhumvitจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp ฿200 จ่าย ฿20 จอดฟรี 3 ชม.Stamp Cinema จ่าย ฿20 จอดฟรี 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.705771,100.601594
Century Victory Monumentจอดฟรี 20 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿30ใบเสร็จร้านค้า จ่าย ฿20 ได้ 3 ชม. ถัดไป ชม.ละ฿20ใบเสร็จโรงหนัง จ่าย ฿20 ได้ 6 ชม. ถัดไป ชม.ละ฿20http://maps.google.com/?q=13.761678,100.536899
Chamchuri Squareจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.732601,100.531318
China WorldStamp ถึงได้จอดฟรีใบเสร็จ ฿1000 จอดฟรี 2 ชม. ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.744991,100.502212
Cosmo Bazaarจอดฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.912814,100.551935
Donki Mall ThonglorStamp ถึงได้จอดฟรี4 ชม. ฿50 ถัดไปชม.ละ ฿100Stamp ร้านชั้น 1-2 ฿1003 ชม. ฿20 ถัดไปชม.ละ ฿20Stamp ร้านชั้น 3-5จอดฟรี 3 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.730808,100.585854
Ease Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.856218,100.629310
Eight Thonglorจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿100ชม.ที่ 4-11 ชม.ละ ฿200ชม.ที่ 12 ชม.ละ ฿500Stamp ฿200 จอดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4-6 ชม.ละ ฿50ชม.ที่ 7-11 ชม.ละ ฿100ชม.ที่ 12 ชม.ละ ฿500http://maps.google.com/?q=13.730747,100.581665
Ekkamai Power Centerจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp จอดฟรี 2 ชม.ช่องจอดเร่งด่วน ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.726714,100.5852929
EM Space at Empire Towerจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿30ชม.ที่ 3-4 ชม.ละ ฿50ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100Stamp Tops ฿200 ฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.721277,100.530129
Emporiumจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 4 ชม.ใบเสร็จ ฿5000 ฟรีอีก 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.729777,100.568934
EmQuartierจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿2000 ฟรีอีก 4 ชม.ใบเสร็จ ฿5000 ฟรีอีก 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.731525,100.569465
Erawan Bangkokn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.743992,100.540441
Esplanade Ngamwongwan-Khaeraiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.860054,100.518379
Esplanade Ratchadapisekจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿70Stamp ฿300 จ่าย ฿30 จอดได้ 4 ชม.5 ชม.฿60, 6 ชม.฿80, 7 ชม.เป็นต้นไปจ่ายเพิ่มชม.ละ ฿100Stamp ฿800 จ่าย ฿30 จอดได้ 5 ชม.6 ชม.฿80, 7 ชม.เป็นต้นไปจ่ายเพิ่มชม.ละ ฿100Stamp โรงหนัง,ฟิตเนส,โบวลิ่ง,Art3D จ่าย ฿30 จอดได้ 5 ชม.6 ชม.฿60, 7 ชม.฿70, 8 ชม.เป็นต้นไปจ่ายเพิ่มชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.765941,100.569874
Fashion Islandจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.825795,100.678947
Food Villa Ratchapruekจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.764826,100.444226
Fortune Townจอดฟรี 1 ชม.จันทร์-ศุกร์ฟรี 1 ชม. ชม.ที่ 2-4 ฿20 ถัดจากชม.ที่ 5 ชม.ละ ฿20เสาร์-อาทิตย์ฟรี 3 ชม. ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.757737,100.564869
Future Park+ZPELLจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿10ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.989240,100.617841
G Tower Grand Rama 9n/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.756959,100.565444
Gateway at Bangsueจอดฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20
หลังตี 1 ชม.ละ ฿30
Stamp ฿500 Bat ฟรี 4 ชม.Stamp ฿1,500 Bht ฟรี 6 ชม.HarborLand/CarCare ฟรี 10 ชม.
http://maps.google.com/?q=13.805691,100.523878
Gateway Ekamaiจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 7 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.719255,100.585258
Gaysorn Villageจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp จ.-ศ. จอดฟรี 4 ชม.Stamp ส.-อา,วันหยุด จอดฟรีทั้งวันhttp://maps.google.com/?q=13.744804,100.540631
Grand Diamond Plazan/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.750478,100.538519
Green Placeจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿40ถ้าแสตมป์ 200 บาทจอดฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.702694,100.522304
Green Plazaจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 1-2 ชม.ละ ฿20Stamp ฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿10ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.823629,100.591430
Green Wealth Town Centerจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.651502,100.420339
Habito Mallจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.Stamp เพิ่มทุก ฿100 จอดฟรีเพิ่มอีก 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.712971,100.600762
Happy Avenue Donmuangจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ที่ 1-4 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿40
Stamp ฿300 ฟรี 2 ชม.Stamp ฿500 ฟรี 3 ชม.Stamp ฿1,000 ฟรี 4 ชม.
http://maps.google.com/?q=13.926109,100.589514
Happyland Centern/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.769361,100.642432
HomePro Chaiyapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.917095,100.452893
HomePro Charansanitwongจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.743818,100.470629
HomePro Ekamai-Ramindraจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.799338,100.612958
HomePro Kalapapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.694535,100.436606
HomePro Lamlookkaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.935237,100.718708
HomePro Mahachaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.564904,100.281780
HomePro Phutthamonthon Sai 5จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.786929,100.290105
HomePro Prachachuenจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.854415,100.544083
HomePro Rama 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.663366,100.442210
HomePro Rama 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.687054,100.518968
HomePro Rama 9จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.742715,100.614491
HomePro Ramkhamhaengจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.769833,100.660435
HomePro Ratchapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.819638,100.448732
HomePro Srinakarinจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.620025,100.623265
HomePro Suksawatจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.652764,100.520730
Huamark Town Centerจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7555221,100.6130521
i-Mallจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.595078,100.608597
I’m Chinatownจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 3-4 ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp ฿100 จอดฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.741601,100.511159
I’m Parkจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp ฿100 จอดฟรี 1 ชม.Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.740060,100.524616
ICONSIAMจอดฟรี 6 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.726952,100.509993
Imagine Villagen/an/ahttp://maps.google.com/?q=14.040521,100.615874
Imperial World Ladpraoจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7851160,100.6127090
Imperial World Samrongจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.650053,100.596303
Index Living Mall Bangnaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.666004,100.650840
Index Living Mall Chaiyapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.913330,100.451204
Index Living Mall Rama 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.666073,100.443579
Int-Intersectจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ชม.ที่ 12 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿100ใบเสร็จ ฿200 ฟรี 2 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.674881,100.544723
IT Squareจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿10http://maps.google.com/?q=13.8871144,100.5795425
J Avenue Lifestyle Centerจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿100Stamp ชม.แรก ฿30 ถัดไปชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.734447,100.582101
JAS Urban Srinakarinจอดฟรี 5 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.635781,100.632156
JC Mallจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฿300 จอดฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.812558,100.651704
JJ Mallจอดฟรี 1 ชม.จันทร์-ศุกร์ ถัดไปชม.ละ ฿20เกินชม.ที่ 4 จ่าย ฿60เสาร์-อาทิตย์ ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7-10 ชม.ละ ฿100ชม.ที่ 11 เป็นต้นไป ฿1,000http://maps.google.com/?q=13.802011,100.548831
K-Villageจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20แสตมป์งานอีเวนต์ ฟรี 2 ชม.แสตมป์ร้านค้า ฟรี 3 ชม.ใบเสร็จ Villa Market ฟรี 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.720510,100.569134
La Villaจอดฟรี 5 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿100Stamp2 ชม.แรก ฿20 / ชม.ที่ 3 ฿30 ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50หลังเที่ยงคืน ชม.ละ ฿200http://maps.google.com/?q=13.780115,100.545157
Lasalle’s Avenueจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6574141,100.6233709
Lhong 1919n/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.734341,100.507659
Life Centerจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿100ใบเสร็จ ฿200 ฟรี 1 ชม.แรก / ชม.ที่ 2 ฿30 ชม.ที่ 3 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50จอดเกินเที่ยงคืนปรับอีก ฿500http://maps.google.com/?q=13.725574,100.5430465
Little Walk Bangnaจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿40Stamp จอดฟรี 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.667542,100.639080
Lotus’s Banfah Lamlookkaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.935882,100.735923
Lotus’s Bangkaeจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7117256,100.4158989
Lotus’s Bangkapiจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp โรงหนังจอดฟรี 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.767522,100.644021
Lotus’s Bangpakokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6776594,100.4991786
Lotus’s Bangpuจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.520907,100.668440
Lotus’s Chaengwattanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8956143,100.5553924
Lotus’s Charansanitwongจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.788024,100.502199
Lotus’s Extra Bangnaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6531377,100.6786724
Lotus’s Extra Ramindraจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp 300 บาท จอดฟรีเป็น 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.8013985,100.6138667
Lotus’s Ladpraoจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.818088,100.563654
Lotus’s Lak-siจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8790604,100.6001632
Lotus’s Lamlookka Klong 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.946783,100.645728
Lotus’s Mahachai 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.563262,100.279645
Lotus’s Minburiจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20 ชม.ที่ 4 ขึ้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ร้านทั่วไป จอดฟรี 1 ชม.Stamp Lotus จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.8169032,100.7266013
Lotus’s Nakhon-inจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8247899,100.4787298
Lotus’s Nongjokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8513175,100.8575844
Lotus’s Phattanakanจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.736871,100.635617
Lotus’s Pinklaoจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7767265,100.4778099
Lotus’s Pongpetchจอดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿30ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.854937,100.544094
Lotus’s Prachachuenจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.8057812,100.5337113
Lotus’s Prachautisจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.638869,100.500562
Lotus’s Rama 1จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.7478925,100.5239947
Lotus’s Rama 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.647599,100.419209
Lotus’s Rama 3จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.6966177,100.5410316
Lotus’s Rama 4จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50ค้างคืนเพิ่มอีก ฿200http://maps.google.com/?q=13.7174475,100.5681006
Lotus’s Rangsitจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.994083,100.612946
Lotus’s Rangsit Klong 7จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=14.036992,100.766180
Lotus’s Rangsit-Nakhonnayokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=14.001895,100.681735
Lotus’s Salayaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.785357,100.298492
Lotus’s Sukhapiban 1จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดฯ จอดฟรี ไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8259965,100.6574529
Lotus’s Sukhumvit 50จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.705088,100.6002346
Lotus’s Supermarket Charansanitwongจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.หลัง 4 ทุ่ม ชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.742144,100.470095
Lotus’s Supermarket Klong 4จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.980345,100.685640
Lotus’s Supermarket Onnut 80จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.718748,100.670623
Lotus’s Wacharaphonจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.854872,100.640416
Lotus’s Wanghinจอดฟรี 2 ชม.จอด 3 ชม. ฿20จอด 4 ชม. ฿40จอด 5 ชม. ฿80จอด 6 ชม. ฿120จอดเกิน 6 ชม. ฿300 ต่อวันhttp://maps.google.com/?q=13.8241462,100.5892646
Lotus’s+HomePro Sukhapiban 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.805108,100.724412
Major Cineplex Pinklaoจอดฟรี 1 ชม.4 ชม.แรก ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20ค้างคืนเพิ่มอีก ฿300http://maps.google.com/?q=13.7787491,100.4773927
Major Cineplex Rangsitจอดฟรี 1 ชม.ชม.ที่ 2-4 ฿10ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿10http://maps.google.com/?q=13.9871268,100.6164576
Major Cineplex Ratchayothinจอดฟรี 1 ชม.4 ชม.แรก ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20ค้างคืนเพิ่มอีก ฿300http://maps.google.com/?q=13.828605,100.568343
Major Cineplex Sukhumvitจอดฟรี 1 ชม.4 ชม.แรก ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20ค้างคืนเพิ่มอีก ฿300http://maps.google.com/?q=13.7207894,100.5821135
Major Hollywood Chaengwattanaจอดฟรี 1 ชม.Stamp ฿100 จอดฟรี 2 ชม.ดูหนัง จอดฟรี 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.907546,100.502473
Major Hollywood Ramkhamhaengจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.757043,100.614590
Makro Charansanitwongจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿500 จอดฟรี 2 ชม.Stamp ฿1,500 จอดฟรี 3 ชม.Stamp ฿5,000 จอดฟรี 4 ชม.Stamp ฿10,000 จอดฟรี 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.761733,100.470183
Makro Food Service Ramkhamhaeng 24จอดฟรี 30 นาทีถัดไปชม.ละ ฿50ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100Stamp ร้านอาหาร ฟรี 1 ชม.Stamp ฿500 ฟรี 2 ชม.Stamp ฿1,000 ฟรี 3 ชม.Stamp ฿5,000 ฟรี 4 ชม.Stamp ฿10,000 ฟรี 5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.753924,100.625104
Makro Food Service Wanghinไม่มีจอดฟรี1 ชม.แรก ฿10ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp Makro ฿500 จอด 2 ชม.จ่าย ฿10http://maps.google.com/?q=13.824305,100.592814
Manor Avenue Sanambinnamจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿50Stamp ฟรี 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.881293,100.486504
Market Place Bangbonจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.673003,100.425942
Market Place Dusitจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿50ชม.ที่ 6 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100Stamp ฿200 ฟรี 1 ชม.
Stamp ฿600 ฟรี 2 ชม.Stamp Jetts Fitness ฟรี 3 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿30ชม.ที่ 6 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50
http://maps.google.com/?q=13.779038,100.507732
Market Place Nanglinchiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.710525,100.542008
Market Place Nawaminจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp ฟรี 2 ชม. ถัดไป ชม.ละ ฿30ค้างคืน ฿500http://maps.google.com/?q=13.811086,100.650272
Market Place Prachautisจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.639600,100.500751
Market Place Rangsit Klong 1จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.986798,100.631776
Market Place Sukaphiban 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.775177,100.669406
Market Place Thongloจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿100Stamp 2 ชม.แรก ฿20ชม.ที่ 3 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿40http://maps.google.com/?q=13.7283937,100.5809218
Market Village Rangsitจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=14.000656,100.684871
Market Village Suvarnabhumiจอดฟรี 5 ชม.ฟรี 5 ชม.วันธรรมดาฟรี 3 ชม.วันหยุดถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.632910,100.711309
Maxvalu Laksiจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿50 ขึ้นไป จอดฟรีเพิ่มอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿200 ขึ้นไป จอดฟรีเพิ่มอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ขึ้นไป จอดฟรีตลอดวันhttp://maps.google.com/?q=13.880841,100.590140
Maxvalu Nawaminจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿50 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿200 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ฟรีถึงเที่ยงคืนhttp://maps.google.com/?q=13.818717,100.654783
Maxvalu Phattanakanจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿1000 ฟรีถึงเที่ยงคืนhttp://maps.google.com/?q=13.735415,100.642697
Maxvalu Sukhumvit 71จอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿700 ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿1000 ฟรีถึงเที่ยงคืนhttp://maps.google.com/?q=13.7175148,100.5958101
MBK Centerจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.744337,100.529964
Mega Plazaไม่มีจอดฟรีชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.745157,100.502394
Megabangnaจอดฟรี 8 ชม.ใบเสร็จ ฿800 ฟรีถึงตี 3รายวัน ฿500ค้างคืนเพิ่มอีก ฿1000http://maps.google.com/?q=13.646602,100.680267
Metro Mall Rama 9ไม่มีจอดฟรี2 ชม. ฿15 สำหรับผู้โดยสาร1 ชม. ฿50 สำหรับบุคคลทั่วไปhttp://maps.google.com/?q=13.757614,100.565495
Metro Mall Sukhumvitn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.738520,100.561456
Metro Townจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.709383,100.452139
Miami Bayside Bangpuจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.542676,100.619433
MIXT Chatuchakจอดฟรี 1 ชม.วันธรรมดาฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿60วันหยุดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿200ชม.ที่ 11 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿1,000http://maps.google.com/?q=13.802579,100.551329
MT Arenaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.932636,100.655866
N Mark PlazaStamp ถึงได้จอดฟรีชม.ละ ฿20Stamp จอดฟรี 30 นาทีhttp://maps.google.com/?q=13.767737,100.642766
Nasa Streetจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50Stamp ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.743057,100.601012
Nawamin City Avenueจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ค้างคืนเพิ่มอีก ฿500http://maps.google.com/?q=13.834192,100.610869
Number One Plazaจอดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.668240,100.682880
Omni Business Mallจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7795942,100.6183183
One One Food Avenueจอดฟรี 15 นาทีชม.แรก ฿10ชม.ที่ 2 ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 3 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20Stamp จอดฟรี 1 ชม.ชม.ที่ 2 ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 3 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.877730,100.549786
One Udomsukจอดฟรี 5 นาที1 ชม. ฿302 ชม. ฿603 ชม. ฿804 ชม. ฿100Stamp จอดฟรีตามร้านค้ากำหนดhttp://maps.google.com/?q=13.679202,100.609861
Pantip Plaza Bangkapiจอดฟรี 15 นาทีถัดไป 2 ชม.แรก ฿30ชม.ที่ 3 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿10ใบเสร็จ ฿200 ฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿10http://maps.google.com/?q=13.766683,100.646677
Pantip Plaza Ngamwongwanจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 4 เป็นต้นไปชม.ละ ฿20หลัง 22.00 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.8576656,100.5359568
Pantip Plaza Pratunamจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.750621,100.537374
Panya Villageจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.831596,100.675386
Paradise Parkจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.688473,100.647424
Paradise Placeจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.689996,100.647660
Park Lane EkamaiStamp ถึงได้จอดฟรีค่าจอดชม.ละ ฿20Stamp Maxvalu ฟรี 1 ชม.จอดเกิน 10 ชม.ปรับเพิ่ม ฿500http://maps.google.com/?q=13.723306,100.584305
Pata Pinklaoจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7714501,100.483976
People Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.711987,100.608239
Petchkasem Power Centerจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.707391,100.381822
Pickadaily Bangkokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7117121,100.6334393
Platform Wongwianyaiจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.727217,100.494850
Platinum Fashion Mallจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20 / ชม.ที่ 3 ฿30ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿40http://maps.google.com/?q=13.750123,100.5393205
Plaza Lagoonจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.819127,100.591720
Plearnary Mallจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.857984,100.644786
Plus Mall Bangyaiจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8235759,100.4091202
Plus Mall Srinakarinจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.620295,100.619929
Porto Chinoจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.569314,100.289201
Premier Place Srinakarinจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.651310,100.641560
Rain Hillจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿40Stamp ฟรีอีก 2 ชม. ชม.ถัดไป ฿20โรงเรียน ฟรีอีก 4 ชม. ชม.ถัดไป ฿20http://maps.google.com/?q=13.727494,100.574141
River Plazaจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ตั๋วหนัง 2 ใบจอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.841656,100.496539
Riverside Plazaจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.705315,100.490747
Robinson Bangrakจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.719782,100.515314
Robinson Lifestyle Latkrabangจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.720738,100.724970
Robinson Lifestyle Samutprakanจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿10หน้าห้างจอดฟรี ไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.583589,100.609244
Robinson Lifestyle Srisamanจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.939138,100.554062
Robinson SukhumvitStamp ถึงได้จอดฟรีค่าจอด ฿20 ต่อชม. /฿50 ต่อชม. (Rush Hours)แสตมป์ ฟรี 2 ชม. /แสตมป์ ฟรี 1 ชม. (Rush Hours)http://maps.google.com/?q=13.738104,100.559695
Sammakorn Place Ramkhamhaengจอดฟรี 30 นาทีจอดฟรี จ.-ศ.ฟรี 30 นาที ส.-อา.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 3-4 ฿100ชม.ที่ 4-5 ฿200ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ฿400ใบเสร็จ ฿300 ฟรี 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1000 ฟรี 4 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรี 6 ชม.ใบเสร็จ ฿5000 ฟรี 8 ชม.Stamp แล้วจอดเกิน 1-2 ชม.จ่าย ฿20ชม.ที่ 2 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 8 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿400http://maps.google.com/?q=13.776446,100.6733097
Sammakorn Place Rangsitจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.993813,100.6552337
Sammakorn Place Ratchapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.9115663,100.449106
Samyan Mitrtownจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.733445,100.528379
Sanambinnam Market Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.881519,100.496606
SB Design Square Rama 2จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.667885,100.449414
Seacon Bangkaeจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.711764,100.434151
Seacon Squareจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.694284,100.648188
Sena Centerไม่มีจอดฟรี2.5 ชม.แรก ฿10ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.832934,100.571042
Sena Festจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿5,000 ฟรีถึงห้างปิดค้างคืนเพิ่มอีก ฿500http://maps.google.com/?q=13.719362,100.507703
SF Town Center Ladpraoจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.778085,100.623025
Show DCจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.750391,100.572521
Siam Centerจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿60ใบเสร็จ ฿800 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.746205,100.532727
Siam Discoveryจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿60ใบเสร็จ ฿800 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.746456,100.531566
Siam Kitจอดฟรี 15 นาทีวันธรรมดาถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไปชม.ละ ฿40วันหยุดถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿40http://maps.google.com/?q=13.743751,100.535268
Siam Paragonจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿60ใบเสร็จ ฿800 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 4 ชม.ใบเสร็จ ฿8000 ฟรีอีก 6 ชม.Cinema, SeaLife, Fitness ฟรีอีก 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.746830,100.534918
Siam Premium Outlets Bangkokจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.698441,100.835254
Siam Squareจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 2 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.744701,100.531811
Siam Square Oneจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.744941,100.533862
Silom Complexจอดฟรี 1 ชม.ฟรี 1 ชม. จ.-ศ.ฟรี 2 ชม. ส.-อา.ถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp ใบเสร็จ ฿200 ฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.728274,100.535053
Singha Complexจอดฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿30Stamp ฿200 ฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.748579,100.563978
Sport Cityจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.880174,100.550258
Stadium Oneจอดฟรี 15 นาทีถัดไปชม.ละ ฿50ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100Stamp ฿100 ฟรี 1 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.746665,100.524421
Suanlum Night Bazaar Ratchadapisekn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.804750,100.574211
Suanplearn Marketจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ได้ส่วนลดค่าจอดตามร้านกำหนดhttp://maps.google.com/?q=13.716548,100.571757
Summer Hillจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿40Stamp ฿200 จอดฟรี 2 ชม.และชม.ถัดไป ชม.ละ ฿40http://maps.google.com/?q=13.714308,100.591841
Supreme Complexจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20 ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.789794,100.515329
Tang Hua Seng Banglamphun/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.761343,,100.4973922
Tang Hua Seng Thonburiจอดฟรีทั้งวันหน้าห้างจอดฟรี 2 ชม. ถ้า Stamp ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.7877671,100.4825382
Terminal 21จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20เกิน 6 ชม. ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 3 ชม.ลูกค้า SF Cinema ฟรีอีก 2 ชม.ลูกค้า Fitness First, Let’s Relax ฟรีอีก 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.737667,100.560385
Thai Watsadu Bangnaจอดฟรี 1 ชม.ครึ่งถัดไป ชม.ละ ฿50ชม.ที่ 6 เป็นต้นไปชม.ละ ฿100Stamp ฿500 จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.651944,100.676548
Thanya Parkจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.725763,100.641988
The Avenue Chaengwattanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.894702,100.558205
The Brightจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.668891,100.452354
The Brioจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.7863055,100.3278414
The Circle Ratchapruekจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 8 เป็นต้นไป ฿350ค้างคืนเพิ่มอีก ฿500http://maps.google.com/?q=13.767420,100.444044
The Coast Villageจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp จอดฟรี 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.671148,100.605565
The Crystalจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.811247,100.618913
The Crystal PTT Chaiyaprurkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.922739,100.474033
The Crystal SB Ratchapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.809043,100.448192
The Deal Chaengwattanaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.889532,100.573248
The Explaceจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.693669,100.408130
The Grove Hathairajจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.921930,100.694880
The JAS Ramintraจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20หน้าห้างจอดฟรี 30 นาที ถัดไปชม.ละ฿20http://maps.google.com/?q=13.862011,100.612452
The JAS Wanghinจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.823545,100.591872
The Light Houseจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿10ใบเสร็จ ฿200 3 ชม.แรกค่าจอด ฿10หลัง 4 ทุ่มครึ่ง ชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.722296,100.508482
The Mall Bangkaeจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีทั้งวันhttp://maps.google.com/?q=13.713626,100.407873
The Mall Bangkapiจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 5 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 9 ชม.ลูกค้า SFC, FitnessFirst ฟรีอีก 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.766082,100.642480
The Mall Ngamwongwanจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 4 ชม.http://maps.google.com/?q=13.855134,100.542000
The Mall Ramkhamhaengจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ใบเสร็จ ฿300 ฟรีอีก 2 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 ฟรีอีก 5 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 ฟรีอีก 9 ชม.http://maps.google.com/?q=13.752506,100.609703
The Mall Tha Praจอดฟรี 4 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 7 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.713410,100.479246
The Market Bangkokจอดฟรี 2 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20 ชม.ที่ 8 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50Stamp ฿200 ฟรี 4 ชม.Stamp ฿400 ฟรี 6 ชม.Stamp ฿600 ฟรี 8 ชม.Stamp ฿1,000 ฟรี 10 ชม.http://maps.google.com/?q=13.747798,100.540914
The Mercury Villeจอดฟรี 2 ชม.จ.-ศ. จอดฟรี 2 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿20, ฿30, ฿60 ตามลำดับใบเสร็จ ฿500 จอดฟรีอีก 1 ชม.ใบเสร็จ ฿1500 จอดฟรีอีก 3 ชม.ใบเสร็จ ฿3000 จอดฟรีอีก 6 ชม.ส.-อา จอดฟรี 6 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿350ใบเสร็จ ฿3000 จอดฟรีอีก 6 ชม.http://maps.google.com/?q=13.743622,100.544081
The Nine Centerจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.741258,100.624772
The Old Siamจอดฟรี 15 นาทีจอด 30 นาที ฿20ถ้าไม่ Stamp2 ชม. ฿80ชม.ที่ 3 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50ถ้า Stamp ฿3002 ชม. ฿303 ชม. ฿70ชม.ที่ 3 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.745732,100.500151
The One Bangyaiจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.906431,100.408333
The Palladium Worldจอดฟรี 30 นาที2 ชม.แรก ฿20ชม.ที่ 3-4 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไปชม.ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.750253,100.542142
The Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.747130,100.660849
The Parqn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.721284,100.558304
The Paseo Mallจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.721035,100.727101
The Paseo Parkจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.766399,100.406570
The Paseo Townจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.774540,100.667689
The Phyllจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿40รายเดือน ฿2500 รายวัน ฿200http://maps.google.com/?q=13.702711,100.601971
The Platinum Placeจอดฟรี 20 นาทีชม.ที่ 1 ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 2 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 3 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿50เสาร์อาทิตย์ ชม.ละ ฿50Stamp จอดฟรี 2 ชม.Stamp ธนาคารจอดฟรี 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.856200,100.640867
The Portaln/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.911942,100.547696
The Promenadeจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรเฉพาะชั้นใต้ดิน ฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30Stamp ใบเสร็จ ฿200 ฟรีตลอดhttp://maps.google.com/?q=13.826680,100.676719
The Rest Areaจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.840686,100.534074
The Sceneจอดฟรี 15 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp จอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿10ชม.ที่ 3-4 ค่าจอด ฿20 ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม. ละ ฿50http://maps.google.com/?q=13.772878,100.609681
The Seasonsจอดฟรี 30 นาที3 ชม.แรก ฿20 ถัดไปชม.ละ ฿30ใบเสร็จ ฿300 จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.769354,100.540037
The Sense Pinklaoจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 6 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿40ชม.ที่ 9 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿100Stamp ได้ส่วนลดค่าจอดตามร้านค้ากำหนดhttp://maps.google.com/?q=13.779711,100.474814
The Shelter Chokchai 4จอดฟรี 10 นาทีถัดไปชม.ละ ฿20Stamp จอดฟรีฟรี 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.797811,100.595095
The Shoppes Grand Rama 9จอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20Stamp ฿300 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.760204,100.568484
The Square Bangyaiจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.883858,100.409570
The Street Ratchadaจอดฟรี 2 ชม.ชม.ที่ 3 ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿40ใบเสร็จ ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.770163,100.572250
The Up Rama 3จอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.700631,100.540810
The Walk Kaset-Nawaminจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.827808,100.627213
The Walk Ratchapruekจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.820997,100.449924
Tops Marketplace Kasetจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp ฟรีอีก 1 ชม.Stamp ฿500 ฟรีอีก 2 ชม.Stamp ฿1,500 ฟรีทั้งวันhttp://maps.google.com/?q=13.843976,100.567030
Tops Marketplace Silomจอดฟรี 1 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿40Stamp จอดฟรีเพิ่มอีก 2 ชม.http://maps.google.com/?q=13.7238192,100.5182503
Tops Marketplace Udomsukจอดฟรีทั้งวันรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.6776331,100.6508011
Tree on 3จอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿20ฟรีอีก 2.5 ชม.http://maps.google.com/?q=13.690374,100.504329
TTN Avenueจอดฟรี 1 ชม.ชม.ละ ฿20Stamp ฟรี 1 ชม.http://maps.google.com/?q=13.706256,100.543714
Union Mallไม่มีจอดฟรีค่าจอด ฿10 ได้ 3 ชม.จอด 4-5 ชม. ฿206 ชม.เป็นต้นไป ชม.ละ ฿20หลัง 4 ทุ่ม ชม.ละ ฿400จอดค้างคืน ฿500http://maps.google.com/?q=13.8129215,100.5606337
Urban Squareจอดฟรี 15 นาทีชม.ที่ 1 ค่าจอด ฿20ชม.ที่ 2 ค่าจอด ฿30ชม.ที่ 3 ค่าจอด ฿40ชม.ที่ 4 เป็นต้นไป ค่าจอดชม.ละ ฿50Stamp จอดฟรี 3 ชม.http://maps.google.com/?q=13.872637,100.550313
V Marketจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.757042,100.797066
Vanilla Moonจอดฟรี 30 นาทีถัดไป ชม.ละ ฿50Stamp จอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.7069725,100.520314
Venice Di Irisจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.8807356,100.644151
Victoria Gardensจอดฟรีทั้งวันไม่ต้องรับบัตรhttp://maps.google.com/?q=13.707232,100.375514
Victory Hubn/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.764806,100.539305
Victory Malln/an/ahttp://maps.google.com/?q=13.764264,100.539131
ViPlazaจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿30http://maps.google.com/?q=13.846783,100.561846
VueStamp ถึงได้จอดฟรีค่าจอด ชม.ละ ฿20ถ้าแสตมป์ ฟรี 3 ชม.ค้างคืนปรับ ฿500http://maps.google.com/?q=13.72124,100.5093026
W DistrictStamp ถึงได้จอดฟรีค่าจอด ชม.ละ ฿20Stamp ฟรี 30 นาทีถัดไปชม.ละ ฿20http://maps.google.com/?q=13.714070,100.593169
Wongsawang Town Centerจอดฟรี 3 ชม.จันทร์-ศุกร์ ฟรี 3 ชม.เสาร์อาทิตย์,วันหยุด ฟรี 4 ชม.ถัดไปชม.ละ ฿30ออกหลังห้างปิดคิดชม.ละ ฿100http://maps.google.com/?q=13.8265950,100.5283670
Zeer+The Hub Rangsitจอดฟรี 3 ชม.ถัดไป ชม.ละ ฿20ชม.ที่ 5 เป็นต้นไป ชม.ละ ฿10
หลังเที่ยงคืนชม.ละ ฿50
http://maps.google.com/?q=13.9606822,100.6196563