แจกแผนผังห้าง centralwOrld 7 ชั้น ไม่ต้องหลงทางอีกต่อไป!

ทางเลือกใหม่สำหรับคนดู Floor Plan ไม่เก่ง ไม่อยากเสียเวลาส่องแผนผังห้างที่ซับซ้อนคดเคี้ยวเข้าใจยาก ไม่ต้องคอยเพ่งเลขรหัสร้านบน Floor Plan มาเทียบกับ Directory รายชื่อร้านในหมวดต่างๆ อีกต่อไป! ไล่ดูดีๆ ไม่มีหลงทางในห้าง!!

Read more