โรบินสัน มีกี่สาขาแล้ว? อัปเดตล่าสุด

โรบินสันคือห้างประเภท Department Store ที่มี 4 รูปแบบคือ

  1. เป็น Department Store ที่เป็นโซนหนึ่งในห้างประเภท Shopping Mall ที่เป็นตึกใหญ่ๆ ทั้งห้างร่วมเครือเดียวกันของ CPN อย่าง CentralPlaza และห้างของบ.อื่น อย่างซีคอน แฟชั่นไอส์แลนด์ เมกาบางนา ฯลฯ
  2. เป็น Department Store ที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม เช่น สาขาสุขุมวิท และบางรัก
  3. เป็น Department Store ทั้งตึกแบบ Stand Alone เช่น สาขาภูเก็ต หาดใหญ่
  4. เป็น Department Store และ Shopping Mall ของตัวเองในแบรนด์ Robinson Lifestyle

สรุปปัจจุบันมี 54 สาขา (รวมสาขาที่กำลังสร้างอยู่แล้ว แต่ยังไม่รวมสาขาที่ยังไม่ประกาศเป็นทางการอย่าง รามอินทราแห่งที่ 2)

เซ็นทรัลมีกี่สาขาแล้ว? อัปเดตล่าสุด

ตึกที่ชื่อเซ็นทรัลของ CPN (Central Pattana) มี 36 สาขา
ตึกที่ชื่อเซ็นทรัลของ CDS (Central Department Store) มี 7 สาขา (ไม่นับสาขาที่อยู่ในตึกของ CPN แต่ถ้านับด้วยจะมีทั้งหมด 22 สาขา)

สรุปเซ็นทรัลมีกี่สาขาแล้ว?
ในที่นี้ เซ็นทรัลคือสถานที่…ไม่ใช่แบรนด์ชื่อเซ็นทรัลนั้นมีทั้งห้างของ CPN และห้างของ CDS ซึ่งก็คือเซ็นทรัลเหมือนกัน แล้วมันต่างกันยังไง?

CPN (Central Pattana) ทำห้างประเภทศูนย์การค้า (Shopping Mall) มักเป็นตึกขนาดใหญ่ข้างในมีร้านย่อยมากมาย ที่คุ้นเคยกันดีกับแบรนด์ CentralPlaza หลายสาขาทั่วกทม.และจังหวัดใหญ่ๆ และมีการแตกแบรนด์ย่อยออกมาอีก เช่น CentralFestival, CentralwOrld, Central Phuket, Central Marina, Central Village

CDS (Central Department Store) ทำห้างประเภท Department Store มีทั้งแบบเป็นทั้งตึกของตัวเอง (เช่น ชิดลม ป่าตอง หาดใหญ่) และแบบเป็นโซนหนึ่งในตึกของ CPN กับอยู่ในตึกของบ.อื่นก็มี (เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค สีลมคอมเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว)

สรุปตึกที่ชื่อเซ็นทรัลของ CPN มี 36 สาขาตึกที่ชื่อเซ็นทรัลของ CDS มี 7 สาขา (ไม่นับสาขาที่อยู่ในตึกของ CPN แต่ถ้านับด้วยจะมีทั้งหมด 22 สาขา)